Základní škola

Místo, kde žijeme

Počátek listopadu patřil v našem vyučování „SVĚT ČLOVĚKA“ místu, kde většina dětí z naší třídy žije - Novému Hradci Králové. K tomu nám napomohla vycházka do okolí naší školy:
- děti měly za úkol nejen zakreslit trasu, ale hlavně si všímat všech důležitých věcí kolem sebe
- zakreslovaly si dopravní značky, zapisovaly názvy ulic, našeho malého náměstí, kostela i obchodů
- bez povšimnutí nezůstala ani pamětní deska na naší škole a ve školní družině
- v závěru procházky si načrtly vysokou věž – dominantu NHK
Svoje poznatky děti druhý den použily ve škole. Pracovaly ve dvojicích a opravdu s chutí. Dostaly také za úkol zjistit, kdo z jejich rodiny chodil do této školy. A někdy byl ten výčet skutečně dlouhý.    

 

Dana Havlíková  tř.uč.