Základní škola

Naše město - Hradec Králové

Po prázdninách jsme navštívili knihovnu s programem Naše město - Hradec Králové. Nejprve jsme se seznámili s dějinami, řekli si o zvláštnostech v Hradci. Jako bonbonkem byl testík, kdo pozná místa v HK.
Co myslíte? Uspějete také?