Základní škola

Jaro

Jarní básničky, jarní matematika, pracovní listy, skupinová práce, práce ve dvojicích, jarní noviny, skládačky v českém jazyce, svět člověka – vítáme jaro, práce na interaktivní tabuli, rostliny a zvířata na jaře a mnoho dalšího bylo náplní krásného jarního projektového dnu.
                                                                                               

Děti ze 3.A a Dana Havlíková