Základní škola

Galerie moderního umění HK

Navštívili jsme naši hradeckou galerii, kde na nás čekala velmi příjemná paní Helena, která nás provedlo prvním patrem, kde jsme si povídali o významu barev, jak na nás působí a proč si je malíři vybrali. Poté jsme se rozeběhli a hledali velmi zajímavé čáry a linie na obrazech slavných mistrů. Nakonec jsme linie pospojovali a vznikl nám náš nový obraz. Ke konci programu jsme pomohli ustrojit stromeček vlastnoručními ozdobami.