Základní škola

Galerie moderního umění

Naše třída navštívila Galerii moderního umění na Velkém náměstív Hradci Králové. Byl tu pro nás připraven zajímavý program, a také částečná prohlídka. Dětem byly zadány jednoduché úkoly i pracovní listy.
Budova je nádherně zrekonstruovaná a vnitřní prostory jsou opravdu překrásné. Moc se nám líbilo na velké terase, odkud jsme měli celé náměstí - i s jeho památkami -  doslova jako na dlani. Všechny jsme si je pojmenovali, potom ještě obešli, a naši procházku zakončila v galerii Koruna, kde je výstava vánočních kolekcí, obrazů a grafik. Nám je nejznámější z malířů Adolf Born, který byl i ilustrátorem řady knih pro děti.
                                                                         

Dana Havlíková