Základní škola

Svatomartinské hledání

Svatý Martin
Kde se Martin narodil?
V kolika letech se stal vojákem?
Komu dal Martin svůj plášť?
Kdo ho prozradil?


Odpovědi našly děti na základě článku, ale i další druhy vět v ČJ, slovní úlohy, počítání s husou, ale i připomenutí zvířat, potravy aj. v prvouce.