Základní škola

Svátek abecedy

Zábavnou formou jsme si zopakovali učivo abecedy. Úkolů byla celá řada, např.:

- lepení plakátu, skupinová práce, výroba ABC z novin a časopisů, řazení obrázků podle abecedy

- pracovní listy, řazení, opis, tajenka

- skládání, spojovačka, písmenkové puzzle

- psací abeceda a práce s ní, práce s kalendářem a poštovními směrovacími čísly

- vymýšlení jmen a zvířat na písmenka abecedy

- sporty podle abecedy, pexeso

- výroba písmenkové loutky a následné divadelní představení, ukázka různých abeced

- modelování svého jména, malování písmenek atd.

 

M. Dlabáčková + žáci 2. A