Základní škola

Sluníčkový den

Další projektový den naši třídu rozzářil žlutou barvou. Jaro je již v plném proudu a i naše úkoly na to navazovaly:
•    doplňovačka s tajenkou, plácaná
•    matematická soutěž, sluníčkové domino, násobilka
•    pracovní listy s úkoly z českého jazyka a matematiky
•    sluníčkové slovní druhy
•    opis básně s obrázkem
•    písnička Sluníčko, živé sluníčko
•    Sluníčko a jarní zdravení - skupinová práce, práce s textem
•    výtvarné zpracování sluníčka, malované i z papíru
•    žlutá svačina, banány, vajíčka, žlutá rajčátka, papriky...


Kluci a holky ze 2. A
M. Dlabáčková, třídní učitelka