Základní škola

Lidské tělo

Tématu o lidském těle jsme se věnovali již několik hodin před projektovým dnem v hodinách prvouky. Patřičně oblečeni jsme se vrhli do plnění úkolů, které nám zabraly dva dny.
    křížovky, hádanky, doplňovačky, puzzle
    Kimova hra, skupinová práce, skládání kostry
    lékařský záznam pacienta, vážení, měření
    pracovní listy zaměřené na lidské tělo
    poznávání všech smyslů, nemoc, úraz, zuby
    výstavka encyklopedií, zdravá a nezdravá výživa
    výroba lékařského kufříku, lékařského pláště
Na závěr se naše třída proměnila ve zdravotní středisko. V ordinacích ošetřovali šikovní lékaři a sestřičky. Velký úspěch zaznamenala výroba skutečné sádry, kterou si všichni odnesli na ruce domů. Projekt se vydařil.
Žáci 2. A + M. Dlabáčková