Základní škola

Lidské tělo

Tématu o lidském těle jsme se věnovali již několik hodin před projektovým dnem v hodinách prvouky. Patřičně oblečeni jsme se vrhli do plnění úkolů, které nám zabraly dva dny.

- křížovky, hádanky, doplňovačky

- Kimova hra, skupinová práce  
- běhací diktát, zábavná matematika

- projekt člověk, určování orgánů
- pracovní listy zaměřené na lidské tělo

- poznávání všech smyslů, nemoc , úraz, zuby

- výstavka encyklopedií, zdravá a nezdravá výživa

- výroba lékařského kufříku 

Na závěr se naše třída proměnila ve zdravotní středisko i s lékárnou. V ordinacích ošetřovali šikovní lékaři a sestřičky. Velký úspěch zaznamenala výroba skutečné sádry, kterou si všichni odnesli na ruce domů. Projekt se vydařil.

Žáci 2. A + M. Dlabáčková