Základní škola

Knihovna NHK

Žáci  2.A navštívili ve středu 23.2. 2022 knihovnu na Novém Hradci Králové  s krásným programem: Lentilka pro dědu Edu. Krásná kniha o chlapci a dědečkovi, který je nemocný, úcta ke stáří, pomoc prarodičům.
- seznámení s příběhem, autorem, ilustrátorem
- úryvky z knihy
- strašidýlko v očích dětí
- příběh nemocného dědečka a jeho nemoc
- hádanka léky
- otázky, úkoly na základě úryvku z knihy
- knihy a časopisy v knihovně