Základní škola

Svátek republiky

Proč nemusíme 28. 10. do školy nebo do práce, proč je to svátek??? Co je to hymna, státní hranice, státní symboly, náš první prezident, vzpomínka na staré věci, oblečení, peníze……. Tím začal náš projektový den. Děti přinesly krásné vzpomínky – staré peníze, vytvořenou školu ze starých i nových fotografií, fotoaparát, knihy z války, vlajky, modlitební knížku, starou krabičku na tabák, foto starých aut, ale i oblečení a jiné.
     Speciální píseň „Za 100 LET“ – „Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a vyprávět….“.  Ale i poslech státní hymny, nebo rozhovor našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka s Republikou, psaní na psacím stroji nebo psaní přes „kopírák“, malování vlajky, hledání rozdílů, čtení slabik a lepení obrázku, známé osobnosti, sportovci, zpěváci, sestavování vlajky z víček nebo výroba lva z papíru a přírodnin, to bylo připomenutí vzniku ČSR a sto let v minulých letech.
     Také se žáci dozvěděli, že naší školu v roce 1930 navštívil první prezident a jmenovala se Masarykova jubilejní škola.