Základní škola

Sněhulákový den

Sníh všude kolem nás, mrzne, svítí sluníčko a děti dorazily do školy každý se svým sněhuláčkem, kterého vytvořily. Sice byla vyhlášena soutěž o nejkrásnějšího a nejnápaditého sněhuláka, ale nešlo vybrat jednoho. Všem se práce vydařila.
-    Příběh: Stromek z knihy – Malované pohádky
-    Básně, říkanky, hádanky
-    Počítáme se sněhulákem – práce ve dvojicích
-    Barevné počítání pro prvňáčky
-    Vystřihovaný a doplňováný  sněhulák - práce s papírem
-    Pohádka: Tři sněhuláci – sněhotáta, sněhomáma, sněhoklouček a plamínek
-    Malba sněhuláka
-    Sněhulákův český jazyk – tvoření a skládání vět