Základní škola

Slavnost Slabikáře

     V úterý 24. 11. 2020 žáci první třídy dokončili živou abecedu a dopoledne museli zvládnout pro pana krále několik úkolů. Po přečtení příběhu „O zakleté princezně“ museli splnit 7 úkolů. Za každý splněný úkol vybarvili jeden klíč. Úkoly nebyly snadné, jednak děti četly slabiky, spojovaly obrázek se správnou slabikou, ale i skládaly slova do mřížek, psaly slabiky tiskacím písmem, vyhledávaly stejné slabiky a jiné věci. Všichni zvládli úkoly a mohli si vybarvit jednotlivé klíče.
     Jako překvapení po skončení úloh přišel „pan král“, který předal odměnu, nebylo to ani půl království, ani ruka princezny, ale SLABIKÁŘ.