Základní škola

První dny ve škole

03. 09. 2018 nastal ten "Velký den", kdy už jsem školákem.
Již v  prvním týdnu jsme se naučili jména spolužáků, umíme si nachystat pomůcky na hodiny,  zavzpomínali jsme na pohádky a jejich hrdiny,  povídáme si o škole, o přestávce, o třídě, zkoušíme čísla do 5, barvy, tvary, pracujeme do sešitu, uvolňujeme si ruku, zpíváme společně s interaktivní tabulí, zkoušíme jazykolamy  a pomalu si zvykáme.