Základní škola

Přijďte si zaučit

Jako učitelka si uvědomuji, že jsem ve škole pro děti. Nedílnou součástí jejich světa je jejich rodina a rodiče. Snažím se s rodiči komunikovat  s respektujícím přístupem, vyslechnu jejich názor a snažím se připustit, že se  mohu i  mýlit. Také se snažím, aby fungoval trojúhelník: Rodič – učitel – dítě. 
      A tak mě napadlo, proč by si rodič nemohl okusit  a přičichnout k učitelské profesy,  postavit se před třídu plnou dětí a mluvit, pracovat s tématem, který je zajímá, je jejich koníčkem, prací. Byla to pouze nabídka k zamyšlení a hned se několik rodičů  ozvalo.
1. Maminka – farmaceutka, která pracuje na  Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v laboratoři. Při hodině si děti vyzkoušely ochrannou masku, viděly cvičný autoinjektor, zahrály si na mozek, nervy a jed atd. Také si vyzkoušely multikanálovou a automatickou mikropipetou dávkovat roztoky do destičky.
 2. Také se přihlásil jeden dědeček, bývalý učitel, který vyprávěl o vzdělávání dříve, také děti viděly staré aktovky, tabulku na psaní a měly i hádanky na přinesené věci, které dříve byly v každé domácnosti.

3. Maminka - paní vychovatelka děti seznámila s činností její práce, dětem ukázala kroniky, kde děti vyhledávaly zajímavosti, které musely ostatním vysvětlit a další zábavné hry.

4. Další tatínek se zhostil našeho projektu "Přijďte si zaučit". Tatínek pracuje v Teleflexu a dětem připravil pěknou hodinu o tom,  co se v Teleflexu vyrábí, co je katetr a k čemu slouží, co jsou žíly a tepny v lidském těle a na základě informací děti luštily křížovku a také si vyzkoušely katetr.

5. V pátek 26. 04. 2019 si přišel k nám do třídy zaučit tatínek - zubní technik . Zoubky a zase zoubky, první, druhé, ale někdy i další, které musí zubní technik vytvořit svojí šikovností. Žáci se dozvěděli o práci zubního technika a také viděli mnoho pomůcek, které potřebuje ke své práci. 

6. V pondělí 29. 04. 2019 se z nás stali stavaři. S tatínkem, který projektuje ve stavebnictví jsme prošli nejvyšší budovy světa, podívali se na spadlý visutý most, skládali lodičky.0

 

 


Čekají nás ještě další hodiny.
                                                                 

J.Komárková