Základní škola

O veliké řepě

" Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil...."


A jak to bylo všechno dál? To se dozvěděly děti z 1. A v pohádkovém projektu,  kdy pracovaly ve skupinách a s celou pohádkou se seznamovaly v různých činnostech:

  • seznámení s pohádkou

  • pohybová chvilka

  • řazení postav z pohádky

  • skládání puzzle

  • druhy řepy

  • malování pohádky a  omalovánky

  • poslech hudební pohádky O veliké řepě

  • mluvnické a matematické úkoly v pracovním listě

  • dramatizace pohádky, tahání řepy

  • pohybová hra Na řepu

 

Žáci 1.A a tř. uč. M. Dlabáčková