Základní škola

Jablíčkový den

Škola může být i radost. Děti znají první písmenka, čtou slabiky a tvoří první slova. V matematice už umí spočítat první příklady. Také se učí vzájemné spolupráci, pomoci, komunikaci, ohleduplnosti.
- píseň Koulelo se, koulelo
- říkanky s pohybem
- soutěž o nejzajímavější jablko
- čtení slabik, slov
- jablíčkový strom - ČJ i M
- skládání jablíčka, otisky jablíčka
Komárková