Základní škola

Indiánský den

     „Indiáni, ti se mají, celý den si jenom hrají“ – motto dnešního dne.
     Děti se seznámily s poznatky o neznámém prostředí, odlišnostmi různých společenských kultur. Během dne se dozvěděli o indiánech, o tradicích, o umění, o stavění obydlí a talismanech, o indiánském tanci. Slyšeli indiánské písně, podívali se na různé oblečení, zbraně, indiánská jména, dozvěděli se šamanovo zaříkávání, dýmka míru, luk, šíp, prak, pokřik aj.
     Jako správní indiáni si museli vytvořit indiánskou členku s péry, uplést copánek, skládat společně obrázky, ale i totem. 
1.    Indián si všímá světa kolem sebe
2.    Indián se učí základy čtení a psaní
3.    Indián si rozvíjí řeč
4.    Indián přemýšlí