Základní škola

Indiáni

Poslední projektový den byl na téma INDIÁNI. Všichni jsme měli krásné kostýmy a plnili tyto úkoly:

  • pracovní list o Indiánech
  • indiánské symboly ( týpí, totem)
  • hon na medvěda
  • válečná stezka (plazení)
  • krocení mustanga
  • lov bizonů ( střelba z luku)
  • indiánské malování
  • barevné počítání

Indiánský den se vydařil,  počasí nám přálo a zábavnou formou jsme se rozloučili s první třídou.

Marcela Dlabáčková a žáci 1.A