Základní škola

Bramborové dopoledne

Úvodní pohádka: Jak jela mašinka pro brambory, říkanky s pohybem (Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora….), básně o bramborách, to vše nás uvedlo do dnešního dopoledne plného brambor.
     Různé zajímavosti o bramborách, potraviny z brambor, čtení slabik a zařazování do pytlů, ale i vyhledávání stejných slov, číslic, tisk bramborovým tiskátkem, skupinová práce – vyhledávání tvarů, ale i soutěž ve sbírání brambor - bylo naše dnešní dopoledne.
    
J. Komárková