Mateřská škola

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Na Biřičce pro školní rok 2020/2021

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky 
                                                                    od 2. května do 16. května 2020

 

Elektronický předzápis 

(aktivován od 02. 05. 2020)
Pro zjednodušení administrativy probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání přes elektronický formulář pro zápis do školky – Elektronický předzápis. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předán škole.
Pro vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/  a vyhledejte mateřskou školu nebopoužijte odkaz přímo na naši MŠ - https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-na-biricce.                           

 

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ.
Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

 

1. Zadejte webovou adresu: www.elektronickypredzapis.cz a zvolte REGISTRACE.
2. Vyplňte Váš email, na který obdržíte aktivační odkaz, zvolte si heslo pro vstup do Vašeho účtu
    a klikněte na ZAREGISTROVAT.
3. Po odeslání registrace Vám na email přijde aktivační odkaz, na něj klikněte a tím aktivujete svůj 
   účet. Poté na stránce www.elektronickypredzapis.cz klikněte na PŘIHLÁŠENÍ a Vaším emailem a heslem, 
   které jste si zvolili se přihlašte do svého účtu.
4. Na hlavní stránce využijte okénko pro vyhledávání mateřských škol a jednoduše zadejte celý nebo 
   částečný název mateřské školy, do které chcete své dítě "předzapsať' a kliknutím ji z nabídky 
   vyberte.
5. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti a Čestného prohlášení
    o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v sekci „Mateřská škola -> Informace pro rodiče -> Zápis do MŠ
    2020/2021“), písemně je vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

6. Po vyplnění žádosti klikněte na ODESLAT ŽÁDOST a tím ji odešlete do MŠ. Dále, pokud to MŠ bude 
   nabízet, si můžete ZAREZERVOVAT čas, kdy přijdete k řádnému zápisu. Poté Vás program navede na 
   další kroky, jako je vytisknutí si vyplněné žádosti, navštívení lékaře pro vyplnění potvrzení a další. 
   Také obdržíte upozorňující email s termínem, kdy se máte dostavit k řádnému zápisu.

 

Organizace zápisu

 

1.  Odkaz na elektronický zápis bude zpřístupněn od 02. 05. 2020 na webu školy. 

2. Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte 

    ve čtvrtek 14. května 2020 od 15:00 do 17:00 hodin 
    v pátek 15. května 2020 od 09:00 do 11:00 hodin.

3. K řádnému průběhu zápisu musí zákonný zástupce dítěte doručit  do mateřské školy nejpozději do 16. 05. 2020
    tyto dokumenty: 
    • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte 
    • kopii rodného listu dítěte,
    • kopii očkovacího průkazu dítěte,
    • čestné prohlášení k očkování dítěte  
4. Způsob doručení:
    • do datové schránky školy,
    • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email!)
    • poštou,
    • v krajním případě osobně do budovy mateřské školy (ve dnech viz bod. 2)

5. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti a Čestného prohlášení
    o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v sekci „Mateřská škola -> Informace pro rodiče ->
    Zápis do MŠ 2020/2021"), písemně je vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným

    způsobem do MŠ.
6. Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy na adrese www.zsnovyhk.cz  a na úřední desce školy. 
7. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce
    před zahájením povinné školní docházky.