Výuka od 17. 05. 2021 12.05.2021

Vážení rodiče,
od 17. května 2021 se všichni žáci vrací k běžné výuce (bez rotace): 
- výuka bude probíhat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku
- ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
- žáci budou testování 1x týdně, a to v pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka ve 
  škole
- ve škole mají žáci stále povinnost nosit roušku nebo respirátor
- všem žákům budou přihlášeny obědy

 

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali již provedené odhlášky obědů a stav stravovacího konta svého dítěte. Bohužel program neumožňuje zachování již provedených změn.


(Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021)