Neziskové organizace Salinger a Prostor Pro 03.05.2021

Oddělení SPOD společně s neziskovými organizacemi a Městskou policií ČR řeší fungování závadových part na území našeho města. K těmto partám se připojují i nezletilé děti, které primárně nemají výchovné problémy. Neziskové organizace Prostor PRO a Salinger HK, které se věnují dětem a jejich rodinám, nabízejí možnost trávení volného času dětí v nízkoprahových klubech a jiné aktivity. Pokud byste chtěli či potřebovali využít jejich služeb, kontakty najdete na přiložených letácích.