Výuka od 04. 01. 2021 28.12.2020

Vážení rodiče,

od 04. 01. 2021 se vrací do školy k povinné prezenční výuce 1. a 2. třídy. Na povinnou distanční výuku přechází 3. – 9. třídy. V provozu bude školní družina (pro 1. a 2. třídu) a školní jídelna ( POZOR! - žáci, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud by chyběli nebo některý den oběd nechtěli, je nutné stravu odhlásit).

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce - 13.00 - 13.15 hod.
Podrobné informace o organizaci výuky najdete v příloze a v Baka - Komens na nástěnce školy.

 

Rozvrhy pro distanční výuku

6.A

7.A

8.A

8.B

9.A