Informace o vyučování a rozvrh 17.08.2020

Příchod žáků v prvním týdnu do školy

Z důvodu opravy chodníku budou žáci první týden vstupovat do školy takto:
1. – 3. třída – vchod brankou (od kostela) na malý dvůr
4. – 6. třída – hlavní vchod z Pešinovy ulice
7. – 9. třída – příchod od tělocvičny kolem jídelny na hlavní dvůr

Hlavní brána bude uzavřena.

 

1. třída

Z důvodu zvýšených bezpečnostních hygienických opatření do 1. třídy budou vpuštěni pouze rodiče. Ostatní doprovod včetně sourozenců žádáme, aby počkal venku. 
 

Vyučování
Konec vyučování v úterý 01. 09. 2020 
•    1. třída – po 1. hod. = v 8:45
•    2. – 9. třída – po 2. hod. = v 9:40


Konec vyučování ve středu 02. 09. 2020
•    1. třída – po 2. hod. = v 9:40
•    2. – 5. třída – po 3. hod. = 10:45
•    6. – 9. třída – po 4. hod. = 11:40


03. 09. – 04. 09. 2020
 •    vyučování plně dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

od 07. 09. 2020
•    vyučování plně dle rozvrhu
 
Školní družina
V úterý 1. září 2020 bude Školní družina otevřena od 9:00 do 13:00. Oběd 10:15 - 11:30. Ranní družina od 6:30 hod.
Od středy 2. září 2020 provoz ŠD v plném rozsahu.
V úterý 01. 09. 2020 žáci dostanou zápisový lístek, který je nutné vyplnit (z obou stran) a odevzdat 
02. 09. 2020 vychovatelkám v ŠD.
 

Školní jídelna

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.15 – 11.45. Po této době bude umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Z důvodu zvýšených hygienických opatření je vstup rodičů a ostatních osob do jídelny zakázán.
Znovu upozorňujeme, že od 01. 09. 2020 je zvýšena cena obědů. Upravte si včas nastavení trvalých příkazů.
 

Rozvrh - předběžné počty hodin
V přiloženém souboru najdete organizaci vyučování prvního týdne a předběžné počty hodin dle rozvrhu.

Ostrý rozvrh bude vyvěšen 14. 09. 2020 (po proběhnutí výuky celého týdne).