Vzdělávací aktivity žáků II. stupně od 08. 06. 2020 29.05.2020

Vážení rodiče,
v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud platných metodických doporučení. Pokud budou doporučení upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se aktuálně na tuto situaci reagovat a umožnit žákům II. stupně návštěvu školy.
 

Případné informace o změně najdete zde na stránkách školy.