Školní jídelna 21.05.2020

Vážení rodiče,

od 25. 05. 2020 je zajištěno stravování pro žáky, kteří se nahlásili k prezenční výuce (budou tedy ve škole přítomni).

•    Výdej obědů bude probíhat se zvýšenými hygienickými opatřeními k zabránění šíření nemoci COVID-19. 
•    Žáci se budou stravovat po jednotlivých skupinách dle stanoveného harmonogramu.
•    Příbory, sklenice na nápoj, saláty, dezerty budou zajišťovat zaměstnanci ŠJ. 
•    Žáci budou do prostor ŠJ vstupovat s rouškou, kterou budou odkládat při vlastní konzumaci (vlastní igelitové sáčky). 
•    Při vstupu do jídelny i při jejím opuštění si žáci omyjí ruce a použijí dezinfekci, která bude k dispozici.
•    V první den nepřítomnosti žáka ve škole nebude z hygienických důvodů strava vydávána.
•    Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku a přihlásili se k odběru oběda, mají jej automaticky přihlášený. Pokud by chyběli nebo některý den oběd nechtěli, je nutné stravu odhlásit prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz.
•    Strava do jídlonosičů se nevydává.
•    Do jídelny nebude umožněn přístup rodičům ani jiným cizím osobám!