Presenční výuka pro žáky I. stupně 14.05.2020

Vážení rodiče, 
od 25. 05. 2020 se škola otevírá pro žáky 1. -5. tříd za těchto podmínek:
•    Přihlášení žáků k výuce je dobrovolné, na základě závazného přihlášení zákonného zástupce vyplněním ankety v elektronické žákovské knížce do 18. 05. 2020. Po tomto datu nebude možné žáka do výuky zařadit. V případě přihlášení žáka očekáváme pravidelnou docházku a řádné omluvení případné nepřítomnosti zákonným zástupcem žáka. 
•    Zákonný zástupce musí před vstupem žáka do školy vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
•    Čestné prohlášení je ke stažení na našich webových stránkách (základní škola – Dokumenty) nebo bude k vyzvednutí ve škole. Žáci jej odevzdají při vstupu do školy, dne 25. 05. 2020. Bez odevzdání podepsaného Čestného prohlášení není účast na výuce možná.

 

Podrobnější informace obdrží rodiče e-mailem a přes elektronickou ŽK.

 

Vedení školy