Výuka 9. třídy 10.05.2020

Od 11. 05. 2020 se škola otevřela pro žáky 9. tříd za těchto podmínek:
•    Vzdělávání se mohou účastnit pouze žáci připravující se na přijímací zkoušky.
•    Přihlášení žáků ke konzultacím je dobrovolné, na základě písemného oznámení zákonného zástupce v elektronické žákovské knížce. V případě přihlášení žáka očekáváme pravidelnou docházku a řádné omluvení případné nepřítomnosti zákonným zástupcem žáka. 
•    Zákonný zástupce musí před vstupem žáka do školy podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
•    Čestné prohlášení je ke stažení na našich webových stránkách (základní škola – Dokumenty) nebo bude k vyzvednutí ve škole. Žáci jej odevzdají při vstupu do školy, dne 11. 05. 2020. Bez odevzdání podepsaného Čestného prohlášení není účast na konzultacích možná.

 

Podrobné informace o průběhu výuky obdrželi rodiče do elektronické ŽK.