Volba povolání 07.11.2019

Dovolujeme si Vás informovat jménem náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové o soutěži STUDOKO aneb Škola očima studentů.

 

Pro žáky základních škol je to skvělá příležitost zjistit něco o školách, ve kterých mají v úmyslu se vzdělávat po absolvování základní školy.

Studenti středních škol natočili krátké propagační video o svojí škole, jak ji vidí svýma očima, které odpovídá na otázky: Proč jít studovat k nám? Co nás škola naučila? Kam nás škola vede?

 

Pro účely divácké soutěže je zřízen Youtube kanál:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB63jxIlYYZfc2szRhlNlH5sr3thxXwwZ.

Zde žáci ze ZŠ a další diváci mohou hlasovat pro video, které se jim nejvíce líbí do 24:00 hodin 13. 11. 2019.

 

Odborná porota ocení tři nejlepší videa, čtvrtá cena je divácká soutěž. Vyhlášení divácké soutěže proběhne 15. 11. v Aldisu v 09:00 hodin na Prezentaci středních škola a firem.

Soutěž pořádá Centrum podpory uměleckých aktivit Impuls ve spolupráci Královéhradeckým krajem pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové.