Akce září 2019 10.09.2019

02. 09. 2019

přivítáme mezi námi naše nové kamarády
05. 09. 2019 v 16.00 hod. zveme všechny rodiče na třídní schůzku
12. 09. 2019 od 16.30 hod. čeká společné opékání buřtíků u rybníka Biřička
16. 09. 2019 nás přijde vyfotografovat pan Sychra na třídní tabla 
18. 09. 2019 se SLUNÍČKOVÝM PRŮVODEM rozloučíme s létem
19. 09. 2019 nás navštíví divadlo s pohádkou „Zpívající koťata“
  Zahájíme každoroční sběr suchého pečiva, žaludů a kaštanů pro zvířátka z Orlických hor.
  Budeme nadále pokračovat ve sběru víček od PET lahví pro našeho kamaráda Davídka.