Informace o vyučování a rozvrh 19.08.2021

Příchod do školy je pro všechny žáky vchodem z hlavního dvora.
Doprovod žáků 1. třídy musí mít při vstupu do školy nasazen respirátor.
Ostatní zákonné zástupce žádáme, aby do budovy školy vstupovali po ukončení nástupu žáků na vyučování, a to pouze za účelem úředního jednání hlavním vchodem z Pešinovy ulice. 
 
Vyučování
Konec vyučování ve středu 01. 09. 2021 
•    1. třída – po 1. hod. = v 8:45
•    2. – 9. třída – po 2. hod. = v 9:40
 

Konec vyučování ve čtvrtek 02. 09. 2021
•    1. třída – po 2. hod. = v 9:40
•    2. – 5. třída – po 3. hod. = 10:45
•    6. – 9. třída – po 4. hod. = 11:40
 

Konec vyučování v pátek 03. 09. 2021
•    1. třída – po 3. hod. = v 10:45
•    2. – 5. třída – po 4. hod. = 11:40
•    6. – 9. třída – po 5. hod. = 12:35

 
od 06. 09. 2021
•    vyučování plně dle rozvrhu
 
Školní družina
Ve středu 1. září 2021 bude Školní družina otevřena od 9:00 do 13:00. Oběd 10:15 - 11:30. Ranní družina od 6:30 hod.
Od čtvrtka 2. září 2021 provoz ŠD v plném rozsahu.
Ve středu 01. 09. 2021 žáci dostanou zápisový lístek, který je nutné vyplnit (z obou stran) a odevzdat 02. 09. 2021 vychovatelkám v ŠD.
 
Školní jídelna
 Z důvodu zvýšených hygienických opatření je vstup rodičů a ostatních cizích osob do jídelny zakázán.
01. 09. 2021 mají všichni žáci automaticky přihlášený oběd. Kdo tento den oběd nechce, je nutné jej odhlásit.

 

Informace pro prvňáčky

•    Prvňáčci s rodiči přijdou na dvůr společně s ostatními žáky.
•    Paní učitelky si je převezmou a odvedou společně do školy.
•    Doprovod žáků 1. třídy musí mít při vstupu do školy nasazen respirátor.
•    Žádáme rodiče, aby zvážili počet doprovázejících osob (ideální je dva na žáka).
•    Děti budou ve škole 1. vyučovací hodinu.
•    Před koncem hodiny budou děti za vaší asistence otestováni.
•    Pokud dítě: 
- podstoupilo obě dávky očkování proti COVID-19 
- má platný negativní test z odběrového místa 
- neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
je nutné doložit příslušným certifikátem.
 
 
Rozvrh - předběžné počty hodin
V přiloženém souboru najdete organizaci vyučování prvního týdne a předběžné počty hodin dle rozvrhu.
 
Ostrý rozvrh bude vyvěšen 13. 09. 2021 (po proběhnutí výuky celého týdne).